ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Σάββας Λαζαρίδης


Α’ Αντιπρόεδρος
Βαγγέλης Αγγελακόπουλος


Β’ Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Παγούδης


Γ. Γραμματέας
Γιάννης Παγούδης


Ε. Γραμματέας
Βασίλειος Χαλιάσας


Ταμίας
Γιώργος Ζαρίκος


Γεν. Αρχηγός
Σωτήρης Σταύρου


Έφορος
Γιάννης Ψωμάς


Μέλη
Γιώργος Μυρώνης