Α.Ο. ΛΑΥΡΑ Αργυρούπολης

Οι προπονήσεις της Ακαδημίας θα συνεχιστούν έως και τη Μεγάλη Τετάρτη και θα αρχίσουν ξανά την Τετάρτη του Πάσχα.

Καλή Ανάσταση.