ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Σάββας Λαζαρίδης


Α’ Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Καλαντζής


Β’ Αντιπρόεδρος
Βαγγέλης Αγγελακόπουλος


Γεν. Γραμματέας
Βασίλειος Χαλιάσας


Ειδικός Γραμματέας
Μηνάς Περτσελάκης


Ταμίας
Γιώργος Ζαρίκος


Γεν. Αρχηγός
Σωτήρης Σταύρου


Έφορος
Γιάννης Ψωμάς


Μέλος
Γιάννης Παγούδης