ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Βλάσης Ρηγόπουλος


Α’ Αντιπρόεδρος
Γιώργος Ζαρίκος


Β’ Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Παγούδης


Γ. Γραμματέας
Γιάννης Παγούδης


Ε. Γραμματέας
Βασίλειος Χαλιάσας


Ταμίας
Γιώργος Μυρώνης


Γεν. Αρχηγός
Σωτήρης Σταύρου


Έφορος
Ευάγγελος Αγγελακόπουλος


Μέλη
Σάββας Λαζαρίδης