Πρόγραμμα Ακαδημίας για τη σεζόν 2024-2025

Όπως κάθε χρόνο, σας παρουσιάζουμε εγκαίρως το πρόγραμμα της Ακαδημίας για τη νέα σεζόν για να βοηθήσουμε, στο μέτρο του δυνατού, τον προγραμματισμό των οικογενειών που μας εμπιστεύονται.

Το πρόγραμμα, καθώς και όποια ενημέρωσή του, μπορείτε επίσης να το βρίσκετε στο σύνδεσμο “Πρόγραμμα προπονήσεων