Καλοκαιρινό πρόγραμμα προπονήσεων

Από τη Δευτέρα 6/6/2022, οι προπονήσεις θα γίνονται Δευτέρα έως και Πέμπτη τις ακόλουθες ώρες:
Κ6-Κ8-Κ10-Κ12 από 7μμ-8:30μμ.
Κ14-Κ16-Κ18 από 8:30μμ-10μμ.